In de teeltmodule, worden alle percelen en teelten beheert. 

Het fruit dat hier geoogst is, wordt geregistreerd onder de oogst module in agromanager. 

De teelt module is als het ware een koppeling tussen de teelten en het eigen fruit dat geregistreerd wordt in agromanager.