In de hoofdmenu aan de linkerzijde van het scherm, vind u alle modules terug. 

Door op de module naam te drukken, opent dat specifieke onderdeel van de menu. O

nder de teelt module vind u het onderdeel percelen. Door hier op te drukken kan u het perceeloverzicht raadplegen.