Stap 1 - Open het personeelsoverzicht

Waar kan ik een overzicht zien van al mijn personeelsleden?
Stap 2 - Selecteer het gewenste personeelslid.

In het personeelsoverzicht tabel, vind je alle personeelsleden terug die geregistreerd zijn in agromanager.

door op de knop Details te drukken, achter het juiste personeelslid open je de personeels details van die persoon.
Stap 3 - Personeelsdetails

Onder de personeels details, vindt je alle gegevens terug die je toegevoegd hebt aan deze persoon.

Ook vindt je hier alle openstaande uurregistraties en transacties terug. Dit zijn registraties die nog niet verwerkt zijn op een loonfiche.