In de hoofdmenu aan de linkerzijde van het scherm, vind u alle modules terug. 

Door op de module-naam te drukken, opent dat specifieke onderdeel van de menu. 

Onder de voorraadmodule vindt u het onderdeel leeggoed terug. Door hierop te klikken opent u dit onderdeel van het scherm.