Een sorteerlot is een groepering van codes. Ongesorteerd fruit wordt ingevoerd in een sorteerlot. Aan de hand van deze ingevoerde codes kan bij de registratie van gesorteerd fruit rekening gehouden worden van waar het fruit afkomstig is. 


Invoer en registratie worden gekoppeld aan elkaar aan de hand van deze code. 


Wanneer fruit voor derden wordt gesorteerd kan je best een nieuw sorteerlot aanmaken. De invoer en registratie worden op deze manier afgeschermd van andere gesorteerde codes. Nadien wordt het ook eenvoudiger om deze terug te traceren.