Stap 1 - Open mijn bedrijf

Rechts in de menu vind je het onderdeel mijn bedrijf. Door hier op te klikken open je de submenu. 

in het submenu vind je het onderdeel gebruikers. 

Stap 2 - Selecteer het onderdeel gebruikers.

Door dit te openen krijgje het gebruikersoverzicht te zien.