Wanneer je een nieuwe gebruiker aanmaakt, kan je deze toewijzen aan een bepaalde rol. Met deze rol kan je bepalen tot welke onderdelen van agromanager deze gebruiker toegang heeft.


Beheerder:  deze gebruiker heeft toegang tot ALLE ONDERDELEN van agromanager. Deze gebruiker is als énigste in staat om nieuwe gebruikers aan te maken.

Personeels administratie: Deze gebruiker heeft ENKEL toegang tot de onderdelen die met personeeladministratie te maken hebben.

Fruit administratie: Deze gebruiker heeft toegang tot ENKEL onderdelen die met fruit te maken hebben. Deze gebruiker ziet GEEN Facturatie en GEEN personeelsadministratie.

Bedrijfs administratie: Deze gebruiker heeft toegang tot ALLE administratie. Deze gebruiker heeft GEEN toegang tot gebruikers, en kan dus geen gebruikers toevoegen of bewerken.

Fruit medewerker: Deze gebruiker heeft toegang tot ENKEL onderdelen die met fruit te maken hebben. Deze gebruiker ziet GEEN Facturatie, GEEN personeelsadministratie en kan GEEN rapporten uitdraaien.

Aangepast: Indien je deze rol selecteert, kan je zelf handmatig selecteren tot welk onderdeel deze gebruiker toegang heeft.